Parama

Viešoji įstaiga "AUTOMONADA" nuo pat steigimo datos yra registruota paramos gavėju ir turi teisę gauti paramą.

Juridiniai asmenys gali skirti paramą remiantis paramos sutartimi. (Plačiau)

 

Fiziniai asmenys gali paremti mūsų klubą skirdami 2% nuo gyventojų pajamų mokesčių užpildytą prašymą (Plačiau)

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas
Aktuali redakcija I-172 2002.04.18
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=165733&Condition2=

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo
Įsakymas 350 2000.12.29 Valstybės žinios,2001, Nr. 3-53
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=117464&Condition2=

Dėl 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 350 "Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo" dalinio pakeitimo
Įsakymas 52 2001.02.28 Valstybės žinios,2001, Nr. 20-673
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=123831&Condition2=

Dėl labdaros ir paramos apskaitos
Įsakymas 89 2001.03.28 žin.,2001, Nr. 29-943
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=129138&Condition2=

Dėl informacijos apie duotą bei gautą labdarą ir paramą
Įsakymas 37/18 1996.04.19
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=129138&Condition2=

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu atvejų ir tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 546 dalinio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1206 pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo
Nutarimas 869 2002.06.12 Valstybės žinios,2002, Nr. 60-2432 Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=168581&Condition2=

Dėl produktų, kurių vartojimo terminas pasibaigęs, teikimo labdarai tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 62 2002.01.31 Valstybės žinios,2002, Nr. 14-543
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=160004&Condition2

Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 305 2002.09.25 Valstybės žinios,2002, Nr. 95-4151
2002.09.25 Priėmė: Finansų ministerija. Įsigalioja nuo 2003.01.01
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=187457&Condition2=2_procentø

Dėl dotacijų ir subsidijų finansinės apskaitos tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 65 1999.03.16 Valstybės žinios,1999, Nr. 27-777
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=76485&Condition2=

Valstybinė mokesčių inspekcija
Prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos
2001-06-22 Nr 08-2-02/6094
Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms
Mokesčių lengvatų labdaros ar paramos teikėjams ir gavėjams taikymo nuo 2001 01 01 paaiškinimas
Plačiau skaitykite
http://www.vmi.lt/Pagalba_MM/Paaiskinimai/Labdaros%20teikejams/20010622.doc

Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų
Įsakymas 289 2002.09.23 Valstybės žinios,2002, Nr. 94-4051
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=187152&Condition2=paramos

Visos teis